Lễ Ăn Hỏi ( lễ đính hôn) cần chuẩn bị gì? ( Thủ tục Cưới hỏi truyền thống Việt Nam – Cưới Hỏi Phương Lan, Quảng Ninh

<3 Các bạn chú ý gạch đầu dòng lại cái mình đã làm và chưa làm nhé! + Thuê Xếp Mâm Ăn Hỏi (trung bình 9-11 mâm)/ Tự Đặt mua bánh trái hoa quả + Thuê Đội Bê Lễ / Thuê Áo dài Bê lễ + Thuê xe 16- 29 chỗ chở Mâm, chở ng nhà đi Ăn Hỏi.

. 096.585.6863